Notariusze

Notariusz
Anna Smal-Rajca

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu studiów w 1999 r. aplikant w Krakowskiej Izbie Notarialnej, a natępnie po złożeniu egzaminu notarialnego w 2002 r. powołana na stanowisko asesora i zatrudniona w tym charakterze w Kancelarii Notarialnej notariusz Elżbiety Smal-Kwiatek. Po powołaniu na notariusza od 1 czerwca 2006 r. do 4 marca 2013 r. wraz z notariusz Elżbietą Smal-Kwiatek tworzy spółkę cywilną. Obecnie notariusz Anna Smal-Rajca prowadzi Kancelarię Notarialną samodzielnie.

Z Historii

Notariusz
Elżbieta Smal-Kwiatek

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Notariusz w Państwowym Biurze Notarialnym w Muszynie do 1974 r., następnie notariusz w Państwowym Biurze Notarialnym w Nowym Sączu. Od 1992 r. prowadząca samodzielnie Kancelarię Notarialną w Nowym Sączu, a od 1 czerwca 2006 r. do 4 marca 2013 r. w formie spółki cywilnej z notariusz Anną Smal-Rajca. Obecnie notariusz emerytowany dokonujący czynności notarialnych w zastępstwie.

Notariusz
Leon Smal

Notariusz w Grybowie, następnie pracował jako notariusz w Państwowym Biurze Notarialnym w Nowym Sączu do chwili śmierci tj. 1966 r. Ojciec notariusz Elżbiety Smal-Kwiatek.

Notariusz
Piotr Smal

Notariusz w Bukowsku, następnie w Trembowli, w województwie tarnopolskim — w latach międzywojennych ubiegłego wieku, po wojnie pracował jako radca prawny w Dębie. Ojciec notariusza Leona Smala.

Notariusz
Leon Holcer

Notariusz w Łopatynie, na kresach wschodnich, ojciec Jadwigi Holcer, żony notariusza Piotra Smala.